Massage, svensk klassisk

30 Minuter

  • 30 minuter
  • 595 svenska kronor
  • Björngårdsgatan

Beskrivning av tjänsten

Helkropps-, halvkropps massage eller massage av specifikt område. Vi gör allt från att behandla olika besvär till ren avslappning. Massagen kan vara både djupgående och kännas ordentligt till väldigt mjuk och behaglig. Vi använder oss av olika tekniker som t ex triggerpunktsbehandling och stretching för att komma till rätta med dina problem.

Kontaktuppgifter

  • Björngårdsgatan 9B, 118 52 Stockholm, Sweden

    Katharina.tholberg@hotmail.com